HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE WIJKVERENIGING BESTAAT UIT:

voorzitter: Geert Wubs voorzitter@wijkverenigingemmermeer.nl
secretaris: Functie secretaris vacant secretaris@wijkverenigingemmermeer.nl
penningmeesteres: Jeltje Fransen penningmeester@wijkverenigingemmermeer.nl
budget en ledenadministratie: Janny Meins
speeltuinen en notuliste: Trijntje Keen

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:

Secretariaat: Wijkvereniging Emmermeer, Postbus 19, 7800 AA Emmen
secretaris@wijkverenigingemmermeer.nl
Regio Hubtaxi: 0800-8294235
Centrale huisartsenpost Emmen: 0900-1120112
De Scheperappotheek: 0591-650111
Boermarkeweg 60, Emmen
Landelijk Politienummer: 0900-8844
Welzijnswerk Emmermeer: 0591-613909
Meerstede, Emmermeer
E-mail: meerstede@emmermeer.nl
Meldpunt gemeente: via tel. 140591
Overlast, onderhoudsklachten (riolering grijs en groen, speeltuinen, straatverlichting, milieu)